Lịch Học

*Không cần chọn Quận hoặc Thời gian học để xem lịch khai giảng của tất cả cơ sở.
Cơ Sở 1: 55 Thái Thị Bôi, Thanh Khê (Tel : 0236 656 6688)
Lịch Học Thời Gian Học Lớp Học Ưu Đãi
161 - Thứ 5+7 19h30-21h00 Pronunciation 156 Đăng Ký
162 - Thứ 2+4 18h00-19h30 Pronunciation 157 Đăng Ký
163 - Thứ 2+4 18h00-19h30 Pronunciation 158 Đăng Ký
164 - Thứ 3+6 18h00-19h30 Pronunciation 159 Đăng Ký
166 - Thứ 2+4+6 8h30-10h00 Day Pronunciation 25 Đăng Ký
167 - Thứ 2+4+6 15h30-17h00 Afternoon Pronunciation 03 Đăng Ký

*Lưu ý: là chương trình Ưu đãi Đặc biệt có giới hạn tại Cơ sở 1, liên hệ hotline (0236) 656 6688 để biết thêm thông tin

Cơ Sở 2: 48 Đặng Dung, Liên Chiểu (Tel : 0981 028 448)
Lịch Học Thời Gian Học Lớp Học Ưu Đãi
Thứ 3+6 18h00-19h30 Pronunciation 78 Đăng Ký
Thứ 3+6 19h30-21h00 Pronunciation 79 Đăng Ký
Thứ 5+7 18h00-19h30 Pronunciation 80 Đăng Ký
Thứ 5+7 19h30-21h00 Pronunciation 81 Đăng Ký

*Lưu ý: là chương trình Ưu đãi Đặc biệt có giới hạn tại Cơ sở 2, liên hệ hotline 0981 028 448 để biết thêm thông tin

Cơ Sở 3: 10 Bùi Thị Xuân, Sơn Trà (Tel : 0961 128 088)
Lịch Học Thời Gian Học Lớp Học Ưu Đãi
Thứ 3+6 19h30-21h00 Pronunciation 80 Đăng Ký
Thứ 5+7 18h00-19h30 Pronunciation 81 Đăng Ký
Thứ 5+7 18h00-19h30 Pronunciation 82 Đăng Ký

*Lưu ý: là chương trình Ưu đãi Đặc biệt có giới hạn tại Cơ sở 3, liên hệ hotline 0961 128 088 để biết thêm thông tin

Cơ Sở 4: 31 Lê Đình Lý, Thanh Khê (Tel : 0945 822 008)
Lịch Học Thời Gian Học Lớp Học Ưu Đãi
165 - Thứ 3+5+7 8h30-10h00 Day Pronunciation 26 Đăng Ký
Thứ 2+4 19h30-21h00 Pronunciation 41 Đăng Ký
Thứ 5+7 19h30-21h00 Pronunciation 42 Đăng Ký
Thứ 2+4+6 19h30-21h00 Day Pronunciation 04 Đăng Ký

*Lưu ý: là chương trình Ưu đãi Đặc biệt có giới hạn tại Cơ sở 4, liên hệ hotline 0981 326 066 để biết thêm thông tin

Tư vấn lộ trình họcĐăng ký học thửĐăng ký kiểm tra trình độ tiếng AnhNhận tài liệu tiếng AnhKhác

Close